Y-100 – Szampon z woskiem do łodzi i jachtów

q360

Produkt czyści, nabłyszcza oraz chroni łodzie oraz jachty. Tworzy na powierzchni kadłuba cienką warstwę, która zapewnia długotrwały blask i wysoką ochronę.

SPOSÓB UŻYCIA:  wlać około 50 ml produktu do 5 litrów wody. Umyć łódź za pomocą małej lub dużej gąbki, następnie spłukać oraz wysuszyć powierzchnię.

UWAGA: nie używać produktu na słońcu. Chronić przed zamarzaniem.

Zawiera (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004):> 5% <15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kationowe środki powierzchniowo czynne, środek zapachowy, metylochloroizotiazolinon, metyloizotiazolinon, cytral, limonen.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się,  niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć oczy natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W czasie stosowania produktu należy zapewnić odpowiednią ochronę oczom/twarzy.  W przypadku połknięcia produktu wypłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).