Y 1000 – Środek do czyszczenia powierzchni winylowych, okryć oraz tworzyw sztucznych

q360

Preparat zasadowy w płynie, wielozadaniowy, silnie skoncentrowany, do usuwania trudnych zabrudzeń. Doskonały do czyszczenia kadłubów, nadbudówek, masek, okryć, lin, żagli, powierzchni plastikowych, malowanych oraz z włókien szklanych.

SPOSÓB UŻYCIA: nałożyć czysty lub rozcieńczony w 3-6 częściach z wodą produkt,  w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzeń. Nałożyć produkt na czyszczoną powierzchnię, odczekać kilka chwil, następnie wytrzeć gąbką lub szczoteczką i spłukać.

Zawiera (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004): > 5% surfaktanty anionowe, niejonowe surfaktanty, mydło,  fosfoniany, środek zapachowy, limonen.

Środek drażniący

Stanowi zagrożenie dla oczu i skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się,  niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć oczy natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć dużą ilością wody. W przypadku połknięcia produktu wypłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).