Y-200 – Detergent do czyszczenia kadłubów

q360

Rozjaśniający, wysoko skoncentrowany środek do czyszczenia zewnętrznych części kadłubów. Szybko i dokładnie usuwa nawet najbardziej uporczywa zabrudzenia, w tym ślady dymu.

SPOSÓB UŻYCIA: rozcieńczyć w proporcjach od 2% – 5% (20-50 ml/litr) z czystą,  słodką wodą. W przypadku poważnych zabrudzeń – 10%. Za pomocą gąbki rozprowadzić środek równomiernie na powierzchni, następnie spłukać.

UWAGA: Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni.

Zawiera (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004):> 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, surfaktanty amfoteryczne, fosfoniany, EDTA, środek zapachowy, limonen.

Stanowi zagrożenie dla oczu i skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się,  niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć oczy natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Środek oraz opakowanie powinny być utylizowane jako niebezpieczne odpady. W przypadku połknięcia produktu wypłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).