Y-500 – Wybielacz do drewna tekowego

q360

Eliminuje szary wygląd drewna tekowego, który jest związany ze starzeniem się obiektu.

SPOSÓB UŻYCIA: po umyciu powierzchni detergentem do teku, nałożyć produkt Y-500 na mokre drewno za pomocą pędzla. Od razu wytrzeć nylonową szczotką, a następnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku uporczywych śladów powtórzyć czynność. Należy unikać pracy na słońcu w zbyt ciepłe dni.

Zawiera: (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004): <5% niejonowe surfaktanty, kationowe środki powierzchniowo czynne, środek zapachowy.

Środek drażniący

Zawiera: Kwas Solny N° CE 231-595-7

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Przetrzymywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić ochronę oczu i twarzy. Środek oraz opakowanie powinny być utylizowane jako niebezpieczne odpady. W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).