Y-600 – Detergent do teku

q360

Detergent o silnych właściwościach czyszczących, usuwa ślady soli, oleju oraz smaru z drewna tekowego.

SPOSÓB UŻYCIA: zwilżyć drewno tekowe słodką wodą, rozprowadzić środek równomiernie i pozostawić na 5-10 minut, aby uwolnił swoje działanie. Następnie energicznie myć powierzchnię za pomocą twardej szczotki nylonowej lub sorgo, na koniec spłukać obficie słodką wodą.

UWAGA: należy unikać stosowania szczotek metalowych, które mogą pozostawić na drewnie ślady.

Zawiera: (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004):<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, mydło, fosforan, EDTA, fosfoniany.

Środek drażniący

Działa drażniąco na oczy i skórę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).