Y-800 – Antykorozyjny środek odtleniający w żelu

q360

Odrdzewiający środek szybko i całkowicie usuwający osady wapienne, rdzę i ślady po wodzie, do powierzchni chromowanych, ze stali nierdzewnej, aluminium, tworzyw sztucznych oraz powierzchni lakierowanych. Idealny do odrdzewiania oraz czyszczenia armatury wodnej.

SPOSÓB UŻYCIA: aplikować skoncentrowany lub rozcieńczony w 20% z wodą, w zależności od ilości rdzy do usunięcia. Nałożyć za pomocą gąbki lub szczotki, pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać.

UWAGA: nie stosować na powierzchniach wapiennych np. z marmuru.

Zawiera (Reg. dotycząca detergentów CE nr 648/2004): > 5% <15% fosforany, <5% niejonowe surfaktanty, kationowe środki powierzchniowo czynne, środek zapachowy.

Środek żrący

Zawiera: Kwas fosforowy> 15% <30% Nr. CEE 231-633-1
Kwas szczawiowy> 5% <10% Nr. CEE 205-634-3

Powoduje oparzenia. Ma szkodliwe działanie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Uniknąć kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice. Środek oraz opakowanie powinny być utylizowane jako niebezpieczne odpady. W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).