Y-900 – Środek odkamieniający

q360

Z łatwością usuwa osady wapienne, sól oraz rdzę z kadłuba, śrub, wałów napędowych, wymienników ciepła oraz wody morskiej. Doskonały do usuwania nieestetycznych pozostałości z kadłuba. Wskazany do użytku w czasie garażowania.

SPOSÓB UŻYCIA: stosować skoncentrowany bądź rozcieńczyć w 10% w słodkiej wodzie, zanurzyć, rozpylić na czyszczony produkt lub nałożyć szczotką. Odczekać, aby produkt uwolnił swoje działanie, następnie obficie spłukać. W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

Środek żrący

Zawiera: Kwas solny> 25% Nr CE 231-595-7

Powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz ochronę oczu / twarzy. W razie wypadku lub pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza (jeśli to możliwe, pokazać etykietę produktu). Środek oraz opakowanie powinny być utylizowane jako niebezpieczne odpady. W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna).